KARABÜK-YENİCE FOTO-FİLM FEST

FOTOĞRAF MARATONU VE KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. 1.      YARIŞMA YERİ

Yenice / KARABÜK

KARABÜK- YENİCE FOTO-FİLM FEST Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışması

Karabük Valiliği himayelerinde Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde, Karabük Üniversitesi, İl Özel İdaresi, BAKKA, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Yarışma, sayısal (dijital) renkli fotoğraf ve kısa film olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.

Etkinlik 14 – 17 Kasım 2019 tarihleri arasında 4 gün sürecektir.

Fotoğraflar ilk üç gün içerisinde (14 – 16 Kasım 2019) çekilerek teslim edilecek; 17 Kasım 2019 Pazar günü seçici kurul tarafından değerlendirme yapılacak ve sonuçlar aynı gün saat 17:00’de yapılacak ödül töreni ile açıklanacaktır.

Filmler 7-16 Kasım 2019 tarihleri arasında çekilerek  (kurgusu vb. tamamlanmış olarak) teslim edilecek; 17 Kasım 2019 Pazar günü seçici kurul tarafından değerlendirme yapılacak ve sonuçlar aynı gün saat 17.00’de yapılacak ödül töreni ile açıklanacaktır.

Yarışmanın amacı, Karabük ilinin Yenice İlçesinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf ve video ile geniş kitlelere ulaştırmak; bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık yaratmak; bir taraftan kente dair nitelikli ve sanatsal görsel bellek oluştururken diğer yandan yerel halkla farklı kentlerden gelecek fotoğraf tutkunlarını buluşturarak Türk Fotoğraf Sanatının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

Karabük’ün ilçelerinden biri olan Yenice, özellikle Türkiye’nin en büyük blok ormanlarına sahip olması ile dikkat çeker. Yenice Ormanları, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 1999 yılında “acil olarak korunmaya alınması gereken 100 Avrupa ormanından biri olarak belirlenmiştir. Biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın sayılı ormanları arasında yer alan Yenice Ormanları, çok çeşitli ağaç ve hayvan türlerini bünyesinde barındırır. Bu çeşitlilik, özellikle sonbaharda tam bir görsel şölen sunar.

Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar ve filmler özellikle Yenice’nin bu eşsiz doğasını (bitki, çiçek, ağaç, orman, göl, dere, şelale, kanyon vb), yaban hayatını (kuş, böcek, memeliler gibi hayvan türleri), köylerindeki geleneksel yaşam ögeleri, el sanatları gibi kültürel değerleri kapsayacaktır. Fotoğraf ve Filmler, Yenice’nin doğası ve kültürüne ilişkin tanıtıcı içerikte olacaktır.

 • 8.      YARIŞMA KURALLARI
  • Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışmasına katılım ücretsizdir.
  • Yarışmacılar aynı anda her iki kategoriye de katılabilirler.
  • Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcileri ile birinci derece yakınları dışında, tüm yerli ve yabancı fotoğrafçılara açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya katılamaz.
  • Yarışmacılar, kayıt sırasında kendilerine verilen yarışmacı tanıtım kartlarını yarışma boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
  • Yarışmaya verilecek fotoğraflar ve filmler mutlaka belirtilen yarışma tarihleri arasında Yenice sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.
  • Gerek görüldüğü takdirde yarışmaya gönderilen fotoğraf ve videoların ham halleri istenebilecek, orijinal görüntünün teslim edilememesi durumunda fotoğraf veya filmler diskalifiye edilecektir.
  • Fotoğraf ve video çekimi için insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izinler ve kullanımdan doğacak tüm sorumluluklar katılımcıya aittir.
  • Çekim esnasında bölgenin doğal örtüsünün tahrip edilmemesi, yaban hayatına zarar verebilecek hareketlerden kaçınılması şarttır.
  • Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.
  • Yarışmaya gönderilen eserlerin göndericiye ait olması zorunludur. Eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  • Fotoğraf Maratonu Kural ihlallerinde, “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf)’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamına gelir. Ödül ve/veya sergileme verilmişse katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
  • TFSF onaylı/patronajlı bir Fotoğraf Maratonuna katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların exif verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
  • Meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan sorumluluk alınmaz. Acil durumlar için sahada bir sağlık ekibi ve ambulans bulunacaktır.
 • 9.      KATILIM KOŞULLARI
  • Yarışma, (hem fotoğraf maratonu, hem de kısa film yarışması için ayrı ayrı), kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir. (Fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarının doğru olması bir zorunluluktur.)
  • Katılımcılar, en fazla 5 (beş) adet, renkli fotoğraf ve/veya 1 adet kısa film ile yarışmaya katılabilirler.
  • Teslim edilecek kısa film ve fotoğraf isimleri katılımcının sıra numarası olan rumuzu ile işaretlenecektir. Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası verilmelidir. (Örnek: 15. sıra numaralı yarışmacı için kullanılacak rumuz “15” olacağı için, birden fazla fotoğraf teslimi durumunda teslim edilen fotoğraflara sırası ile 015-1, 015-2, 015-3 şeklinde isim verilmelidir.) Teslim edilecek film ve fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak, dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.
  • Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalı, fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 4 Mb’den küçük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gereklidir.
  • Fotoğraflara renk, ton, keskinlik ve kadraj düzenlemesi gibi basit müdahaleler yapılabilir. Ancak fotoğraflara başka görüntüler eklenmemelidir. HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Değerlendirmede seçici kurul kanaati esastır.
  • Yarışmaya katılacak kısa filmler 1920×1080 çözünürlükte, HD formatında, renkli en az 30 saniye ile en çok 3 dakika arasında sürede olmalıdır. Daha kısa veya uzun olan filmler değerlendirilmeyecektir. Filmler, yarışma takvimi içerisinde çekimleri ve kurgusu yapılmış olarak teslim edilecektir. Kısa filmlerin çekimleri her türlü video çekim ekipmanı ile yapılabilir. Gerektiğinde seslendirme ve müzik (telif gerektirmeyen veya telif izni alınmış müzik) kullanılabilir.
 • 10.    YARIŞMA SONUCUNUN İLANI
  • Yarışma sonucu ve ödül töreni etkinlik kapsamı içerisinde, etkinliğin son gününde (17 Kasım 2019 Pazar günü) yapılacaktır. Gün içerisinde seçici kurul tarafından değerlendirme yapılacak ve sonuçlar aynı gün saat 17:00’de yapılacak ödül töreni ile açıklanacaktır.
  • Şartnamede belirlenen ödüller, ödül töreninde bizzat ödül sahiplerine elden teslim edilecektir. Törene katılamayanların ödülleri şahsi banka hesap numarasına yatırılacak veya posta yolu ile adreslerine gönderilecektir. İlan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teslim alınmayan ödüller ile ilgili hak kaybı oluşur.
  • Düzenleme kurulunun uygun görmesi halinde, daha sonrasında ödül kazanan, sergilemeye değer bulunan ve satın alma uygulanan eserlerden oluşan bir sergi ya da albüm oluşturulabilecektir.
 • 11.    FOTOĞRAFLARIN TELİF (KULLANIM) HAKLARI
  • Sanatçı, teslim edilen ödül ve sergileme alan eserlerini, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Kanununun ilgili hükümlerince kendine tanınan kullanım haklarını ismi belirtilmek şartıyla (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin isminin kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır) Karabük Valiliği, Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde, Karabük Üniversitesi, İl Özel İdaresi, BAKKA, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından afiş, broşür, kitap, katalog vb. basılı yayınlarda, dijital ortamlarda ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı kullanılabileceğini kabul etmiş sayılır. Eser sahibi bu kullanımlar için telif hakkı ile maddi manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
  • Düzenleme kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını her bir fotoğraf için sergileme bedeli kadar bedel ödeyerek satın alabilir ve sanatçı, satın alınan eserinin ismi belirtilmek kaydıyla afiş, broşür, kitap, katalog vb. basılı yayınlarda, dijital ortamlarda ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı kullanılabileceğini kabul etmiş sayılır.
  • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Düzenleme kurulu katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve filmlerde görünebilecek insanların, görüntülerinin çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine, eserin görsel, dijital ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • YARIŞMA TAKVİMİ

Kayıt/Fotoğraf Yarışma Başlangıç   14 Kasım 2019 Perşembe       saat 06:00

Fotoğraf son teslimi                         16 Kasım 2019 Cumartesi      saat 22:00

Kısa Film Kayıt / Yarışma Başlangıç     07 Kasım 2019 Perşembe   saat 09.00

Kısa Film son teslimi                 16 Kasım 2019 Cumartesi      saat 22.00

Fotoğraf Seçici Kurul Toplanma     17 Kasım 2019 Pazar              saat 09.00

Kısa Film Seçici Kurul Toplanma    17 Kasım 2019 Pazar        saat 09.00

Sonuçların Bildirimi                        17 Kasım 2019 Pazar              saat 17.00

 Kayıt/Teslim masası yeri; Yenice Kaymakamlığı Hükümet Konağıdır. Ödül Töreni alanı ise Kayıt İşlemleri esnasında ayrıca bildirilecektir.

 1. Kayıt/Teslim masası yeri çalışma saatleri; sabah 06:00-22:00 arasıdır. Kayıt işlemi 13 Kasım 2019 saat 17:00’de başlayacak, 16 Kasım 2019 Cumartesi saat: 12.00’da sona erecektir.

Kısa Film kayıt ve yarışma başlangıcı çekim ve kurgu aşamalarının uzunluğu nedeniyle 7-12 Kasım 2019 tarihleri arasında sabah 09.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında ve 13 Kasım’dan itibaren 06:00-22.00  saatleri arasında devam edecek ve 16 Kasım 2019 Cumartesi saat :12.00’da sona erecektir.

 1. Kayıt sırasında katılımcının bizzat kendisinin ve 18 yaşından küçük yarışmacıların velisi ile kayıt masasına başvurması gerekmektedir. Kayıt sırasında fotoğrafçıların T.C. Kimlik numaralarını belgelemeleri adına yanlarında Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyetlerinin bulunması gerekmektedir.

13. FOTOĞRAF MARATONU ÖDÜLLERİ

1.lik Ödülü 5.000 TL
2.lik Ödülü 4.000 TL
3.lik Ödülü 3.000 TL
Özel Ödüller (3 adet) 2.500 TL
Mansiyon (3 adet) 1.000 TL
Sergilemeler (en fazla 50 adet) 250 TL

14. KISA FİLM ÖDÜLLERİ

1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lik Ödülü
Özel Ödül (1 adet)
Mansiyon (3 adet)
6.000 TL
5.000 TL
4.000 TL
3.500 TL
2.000 TL

Ödüle değer kısa film bulunamaması halinde ödüllerden bazıları verilmeyebilir.

 1. 15.     FOTOĞRAF MARATONU SEÇİCİ KURULU (alfabetik sıra ile) (Kurul en az 3 kişi ile toplanır)

Gülcan ACAR (Fotoğraf Sanatçısı-AFIAP)

İbrahim DEMİREL (Fotoğraf Sanatçısı)

İsmail HAYKIR (Fotoğraf Sanatçısı)

Necip EVLİCE (Fotoğraf Sanatçısı)

Tansu GÜRPINAR (Fotoğraf Sanatçısı)

 1. 16.       KISA FİLM SEÇİCİ KURULU (alfabetik sıra ile) (Kurul en az 3 kişi ile toplanır)

Ece SOYDAM (Yönetmen-TRT)

Nuh BAĞCI (Yönetmen-TRT)

Sabri SAVCI (Görüntü Yönetmeni, Fotoğraf Sanatçısı-TRT / GYD)

Serdar SABUNCU (Öğretim Görevlisi-Karabük Üniversitesi)

Yeliz KARAKÜTÜK (Yönetmen, Senarist)

 1. 17.       İLETİŞİM ve DANIŞMA

Yarışmamızın Fotoğraf Maratonu bölümü, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2019- 064 numara ile onaylanmıştır. Fotoğraf Maratonu bölümünde yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi gözlemci olarak bulunacaktır.

TFSF Temsilcisi: Ozan ALBAYRAK

Yarışma İletişim : Kamil ŞEN / 0370 415 68 18 / 0542 457 57 81 / kamilsen78@hotmail.com

Mustafa CÜCÜ / 0505 310 51 45 / mustafa cucu@hotmail.com

 1. 18.      ULAŞIM

Katılımcılar ulaşımı kendi olanakları ile karşılayacaklardır.

Karayolu: İstanbul (413 km) ve Ankara’dan (255 km) Yenice’ye direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. Karabük’ten Yeniceye (33 km); Zonguldak’tan Yenice’ye (66 km) düzenli otobüs seferleri vardır.

Demiryolu: Karabük-Yenice arası günde iki kez yapılan tren seferi yaklaşık 40 dakika sürmektedir. Ankara-Zonguldak arasında haftanın belirli günlerinde TCDD tarafından düzenlenen karşılıklı tren seferleri bulunur.

Havayolu: Yenice’ye 45 km uzaklıktaki Çaycuma ilçesinde özel ve küçük uçakların inebileceği bir küçük bir havaalanı bulunmaktadır.

 1. 19.      KONAKLAMA:

Konaklama katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Çadır, karavan ve otel konaklama seçenekleri için yarışma koordinatörü ile iletişim sağlanabilir.

 • Ödül töreni programı ve konuklar için düzenlenecek müzik, halk dansları, film ve fotoğraf gösterileri gibi etkinlikler daha sonra duyurulacaktır.

Etkinlik programı, bölge krokisi ve katılımcı kartı kayıt masasından temin edilebilir.