Karabük Foto Film Fest kapsamında düzenlenecek olan Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması için oluşturulan kurullar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞMA KURULLARI SORUMLUSU YARDIMCI SORUMLU
Etkinlik Koordinatörü Mustafa CÜCÜ Kenan AYDOĞDU
BasınSorumlusu Bilal YATMAZ Serdar SABUNCU
Sponsorluk ve Mali İşlerSorumlusu İbrahim ŞAHİN Cevat YILDIRIM
Ağırlama Sorumlusu   Kamil ŞEN Aşkın UZUNKARA
Yayın İşleri Sorumlusu Necip EVLİCE Cevat YILDIRIM
Yarışma Alanı Sorumlusu Muhammet EVLİCE Aşkın UZUNKARA
Kayıt/Teslim Masası Sorumlusu Ali BAYKALA İsmet SARAÇOĞLU
Teknik İşler Sorumlusu Kenan AYDOĞDU Eray BİLGE
Taner BEKÇİ
Ödül Töreni Sorumlusu Gülcan ACAR Aşkın UZUNKARA
Güvenlik ve Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammet EVLİCE Ahmet SARI