Karabük Foto Film Fest kapsamında düzenlenecek yarışma kuralları…

YARIŞMA KURALLARI

 • Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışmasına katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar aynı anda her iki kategoriye de katılabilirler.
 • Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcileri ile birinci derece yakınları dışında, tüm yerli ve yabancı fotoğrafçılara açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmacılar, kayıt sırasında kendilerine verilen yarışmacı tanıtım kartlarını yarışma boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
 • Yarışmaya verilecek fotoğraflar ve filmler mutlaka belirtilen yarışma tarihleri arasında Yenice sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.
 • Gerek görüldüğü takdirde yarışmaya gönderilen fotoğraf ve videoların ham halleri istenebilecek, orijinal görüntünün teslim edilememesi durumunda fotoğraf veya filmler diskalifiye edilecektir.
 • Fotoğraf ve video çekimi için insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izinler ve kullanımdan doğacak tüm sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Çekim esnasında bölgenin doğal örtüsünün tahrip edilmemesi, yaban hayatına zarar verebilecek hareketlerden kaçınılması şarttır.
 • Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin göndericiye ait olması zorunludur. Eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraf Maratonu Kural ihlallerinde, “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (http://www.tfsf.org.tr/tr/indir/yarisma_duzenleme_standartlari_yonergesi.pdf)’nin Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamına gelir. Ödül ve/veya sergileme verilmişse katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir Fotoğraf Maratonuna katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların exif verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan sorumluluk alınmaz. Acil durumlar için sahada bir sağlık ekibi ve ambulans bulunacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, (hem fotoğraf maratonu, hem de kısa film yarışması için ayrı ayrı), kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir. (Fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarının doğru olması bir zorunluluktur.)
 • Katılımcılar, en fazla 5 (beş) adet, renkli fotoğraf ve/veya 1 adet kısa film ile yarışmaya katılabilirler.
 • Teslim edilecek kısa film ve fotoğraf isimleri katılımcının sıra numarası olan rumuzu ile işaretlenecektir. Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası verilmelidir. (Örnek: 15. sıra numaralı yarışmacı için kullanılacak rumuz “15” olacağı için, birden fazla fotoğraf teslimi durumunda teslim edilen fotoğraflara sırası ile 015-1, 015-2, 015-3 şeklinde isim verilmelidir.) Teslim edilecek film ve fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak, dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.
 • Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalı, fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, kısa kenarı en az 2400 piksel olarak teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 4 Mb’den küçük olmamalıdır. Fotoğraflar RAW formatları ile beraber teslim edileceğinden katılımcıların RAW+JPEG çekim yapmaları gereklidir.
 • Fotoğraflara renk, ton, keskinlik ve kadraj düzenlemesi gibi basit müdahaleler yapılabilir. Ancak fotoğraflara başka görüntüler eklenmemelidir. HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Değerlendirmede seçici kurul kanaati esastır.
 • Yarışmaya katılacak kısa filmler 1920×1080 çözünürlükte, HD formatında, renkli en az 30 saniye ile en çok 3 dakika arasında sürede olmalıdır. Daha kısa veya uzun olan filmler değerlendirilmeyecektir. Filmler, yarışma takvimi içerisinde çekimleri ve kurgusu yapılmış olarak teslim edilecektir. Kısa filmlerin çekimleri her türlü video çekim ekipmanı ile yapılabilir. Gerektiğinde seslendirme ve müzik (telif gerektirmeyen veya telif izni alınmış müzik) kullanılabilir.
 • YARIŞMA SONUCUNUN İLANI
 • Yarışma sonucu ve ödül töreni etkinlik kapsamı içerisinde, etkinliğin son gününde (17 Kasım 2019 Pazar günü) yapılacaktır. Gün içerisinde seçici kurul tarafından değerlendirme yapılacak ve sonuçlar aynı gün saat 17:00’de yapılacak ödül töreni ile açıklanacaktır.
 • Şartnamede belirlenen ödüller, ödül töreninde bizzat ödül sahiplerine elden teslim edilecektir. Törene katılamayanların ödülleri şahsi banka hesap numarasına yatırılacak veya posta yolu ile adreslerine gönderilecektir. İlan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teslim alınmayan ödüller ile ilgili hak kaybı oluşur.
 • Düzenleme kurulunun uygun görmesi halinde, daha sonrasında ödül kazanan, sergilemeye değer bulunan ve satın alma uygulanan eserlerden oluşan bir sergi ya da albüm oluşturulabilecektir.

FOTOĞRAFLARIN TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 • Sanatçı, teslim edilen ödül ve sergileme alan eserlerini, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Kanununun ilgili hükümlerince kendine tanınan kullanım haklarını ismi belirtilmek şartıyla (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin isminin kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır) Karabük Valiliği, Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde, Karabük Üniversitesi, İl Özel İdaresi, BAKKA, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından afiş, broşür, kitap, katalog vb. basılı yayınlarda, dijital ortamlarda ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı kullanılabileceğini kabul etmiş sayılır. Eser sahibi bu kullanımlar için telif hakkı ile maddi manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
 • Düzenleme kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını her bir fotoğraf için sergileme bedeli kadar bedel ödeyerek satın alabilir ve sanatçı, satın alınan eserinin ismi belirtilmek kaydıyla afiş, broşür, kitap, katalog vb. basılı yayınlarda, dijital ortamlarda ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı kullanılabileceğini kabul etmiş sayılır.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Düzenleme kurulu katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve filmlerde görünebilecek insanların, görüntülerinin çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine, eserin görsel, dijital ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.